Notice: Undefined index: tapatalk_body_hook in /home/klient.dhosting.pl/wipmedia2/forum/Sources/Load.php(2501) : eval()'d code on line 199
  • Strona główna
  • Szukaj
    •  
  • Zaloguj się
    • Nazwa użytkownika: Hasło:
      Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Konkret

Strony: 1 [2] 3 4 ... 11
16
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 29, 2017, 20:18:55  »
Nic nie widać

Kliknij w miniaturkę to się powiększy ;)

17
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 29, 2017, 19:21:14  »
Pewna życzliwa pszczółka przesłała mi dzisiaj takie coś :) Zaczyna się robić ciekawie :) Postaram się ustalić czy była na to jakaś odpowiedź.


18
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 26, 2017, 13:20:13  »
Mnie dziwi tylko dlaczego nie wyciągnięto konsekwencji wobec członków Rady Nadzorczej, bo o przekrętach na kartach wiedzieli przynajmniej na 1,5 roku przed zmianą zarządu i nie robili nic w tej sprawie. Jedynie nadali dokumentom status "tajne przez poufne" i schowali głęboko w szafie.

Gdyby postąpili inaczej, to sprawę można by załatwić bez udziału mediów i afery opisywanej w ogólnopolskiej prasie. Widać dobro kolesiów członków RN było ważniejsze niż dobro i reputacja naszej spółki.

19
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 24, 2017, 06:52:49  »
nie ma interwencji rady ponieważ rada nie ma sygnału o tym o czym piszesz, ja póki co po rozmowie z czterema prawnikami mam pięć opinii. Związanie rady wyborami następuje po drugiej turze z uwagi na frekwencję.

Ale właśnie w tym sęk, że zgodnie ze statutem o żadnej drugiej turze nie powinno być mowy (sama Pani to przyznała!). Komisja zarządzając drugą turę powołuje się na regulamin, którego zapisy są sprzeczne z zapisami znajdującymi się w Statucie spółki, a który jest aktem nadrzędnym w stosunku do regulaminu.

Jak mam rozumieć, że Rada nie ma sygnału o tym, skoro Pani jest członkiem Rady, a w dodatku Rada ma dostęp zarówno do regulaminu jak i do Statutu? Jeżeli potrzebne jest oficjalne pismo skierowane do Rady i Zarządu w tej sprawie to oczywiście może zostać sporządzone na dniach.


20
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 24, 2017, 04:24:17  »
To był pierwszy komunikat, wydany przez komisję.

Pani Anno, jeżeli regulamin wyborów jest sprzeczny z zapisami Statutu spółki to dlaczego Rada Nadzorcza, której jest Pani członkiem, nie interweniuje w tej sprawie?


21
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 22, 2017, 21:15:49  »
Pani Anno, dlaczego komisja zarządziła II turę na podstawie regulaminu wyborów członków rady nadzorczej, skoro to nie członek rady nadzorczej jest wybierany, a członek zarządu, a wybór członka zarządu jest uregulowany w statucie a nie w regulaminie na który powołała się komisja?

22
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 22, 2017, 18:51:28  »
decyzje o drugiej turze podejmuje Komisja Wyborcza
Wg Statutu nie ma podstaw prawnych do zarządzenie drugiej tury wyborów, albowiem drugą turę zarządza się wówczas kiedy: dwóch kandydatów otrzymała największą równą ilość głosów.
Druga tura zaplanowana jest na początek lutego

Mogę prosić o rzucenie odrobiny światła na to kto zarządził drugą turę i na jakiej podstawie?

23
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 20, 2017, 10:12:13  »
(...) to nie jest łatwa, przyjemna, i lekka funkcja. Jeśli wsip jest zaangażowany w swoją funkcję  to naprawdę poświęca bardzo dużo swojego czasu.

Dlatego pozostaje mieć nadzieję, że teraz na SIPowców zostaną wybrane nowe osoby, żeby dotychczasowi mogli udać się na zasłużony odpoczynek ;)

24
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 15, 2017, 18:52:13  »
W ramach uzupełnienia, bo nie lubię cytowania przepisów odwołujących się do innych przepisów bez ich podania:

Ustawa w art. 16 ust. 2 stanowi: Przepisy statutu dotyczące wyborów, o których mowa w ust. 1, uwzględniają zasady powszechności, tajności oraz bezpośredniego udziału pracowników. Wynik wyborów jest wiążący dla organu powołującego zarząd.

Art.16 ust. 1 tej samej ustawy:
Cytuj
(...) Zasady oraz tryb wyboru i odwołania przez pracowników członka zarządu określa statut.

25
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 14, 2017, 23:04:14  »
"załoga nie dokonała wyboru przedstawiciela "

Brakuje tam fragmentu "w sposób wiążący", ale technicznie rzecz biorąc jest to prawda.

26
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 14, 2017, 13:39:57  »
Kandydata wybranego w drugiej turze Rada musi powołać więc dla dobra pracowników lepiej przeprowadzić drugą turę i mieć reprezentanta w Zarządzie

Po pierwsze nie musi, bo w drugiej turze obowiązują takie same zasady jak w pierwszej turze. Po drugie nie jest istotne co jest lepsze lub gorsze, ale to, co jest zgodne ze statutem spółki. Komisja wyborcza nie może od tak sobie zarządzić kolejnej tury wyborów, bo statut jasno określa sytuacje w której druga tura jest organizowana, a komisja działa nie może podejmować działań wykraczających poza ramy określone w statucie.

27
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 13, 2017, 23:31:45  »
Spokojnie_wybory się jeszcze nie rozstrzygnęły
Odsyłam do przeczytania Statutu Spółki

Przeczytałem, i jest tam:
Cytuj
W  przypadku  uzyskania  przez  kandydatów  największej  równej  ilości  głosów przystępuję się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczą kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą równą ilość głosów.

Największa równa oznacza, sytuację, w której Pani Anna i Pan Rogowski uzyskaliby na przykład po 500 głosów, a pozostali kandydaci uzyskaliby mniej. Nie ma mowy o największej równej w przypadku gdy jeden kandydat dostał 501 głosów, a drugi 500 głosów, bo jasne jest, że wygrał ten z większą ilością.

Na tej podstawie należy sądzić, że drugiej tury nie będzie, bo statut nie przewiduje takiej sytuacji. Frekwencja sama w sobie nie stanowi podstawy do organizowania drugiej tury wyborów, a jedynie wpływa na "obowiązkowość" uznania wyniku przez RN.

Czyli teraz RN ma dwie opcje - albo uzna wybór Pani Anny albo nie uzna i nie będzie przedstawiciela załogi w zarządzie.

28
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 13, 2017, 00:00:25  »
Brak przedstawiciela załogi w zarządzie oznacza jedno - w budżecie Zakładów zostanie jakieś 500 tysięcy rocznie z płacowych i pozapłacowych składników wynagrodzenia, które będzie można przesunąć na przykład na remonty instalacji :) Rano puszczę odpowiednie wnioski i zobaczymy jaka będzie decyzja.

29
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 12, 2017, 16:27:51  »
biurowce, katering ciepłe pachnące posiłki (...) łazienki i toalety pachnące i czyste papier mocny i biały

Nie. W biurowcu głównym nie ma kateringu dla zwykłych pracowników, jak coś chcą to muszą sobie kupić w stołówce. Łazienki i toalety są ładne tylko na parterze w prawym skrzydle (tam gdzie kadry), bo z nich korzystają goście. Ładna jest też na pierwszym piętrze w lewym skrzydle, bo tam chodzi prezes i jego goście. Tylko te dwie toalety mają też "ekstra" papier toaletowy. Reszta toalet jest... standardowa, ze zwykłym papierem ściernym w sam raz na nasze pierdzące w stołki zadki  ;)

EDIT: Oczywiście pomijam katering na specjalne okazje typu wigilia.
 

30
Sprawy bieżące / Odp: [Police] ZCH Police
« dnia: Stycznia 12, 2017, 12:11:26  »
Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie posiłków profilaktycznych:

W kwestii uzupełnienia:

Art. 232 KP:
Cytuj
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Rozporządzenie RM z 28.05.96 w sprawie posiłków:

Par. 1:
Cytuj
Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie:
1) posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, zwane dalej "posiłkami", w formie jednego dania gorącego, z zastrzeżeniem par.2 ust.2,
2) napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Par. 2 ust. 2:
Cytuj
Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy (...) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Par. 8:
Cytuj
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

=================

Skoro tak rygorystycznie trzymamy się litery prawa, to obowiązek każe mi zapytać jak to jest z tymi posiłkami gorącymi i warunkami do ich przygotowania? Czy wszyscy pracownicy mają warunki w których mogą sobie coś ugotować? Jeśli mają warunki, to czy mają co ugotować, skoro dostają bułki, masła i wędliny?

Strony: 1 [2] 3 4 ... 11