Notice: Undefined index: tapatalk_body_hook in /home/klient.dhosting.pl/wipmedia2/forum/Sources/Load.php(2501) : eval()'d code on line 199
 • Strona główna
 • Szukaj
  •  
 • Zaloguj się
  • Nazwa użytkownika: Hasło:
   Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Autor Wątek: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.  (Przeczytany 39643 razy)

Offline stugiewa

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 81
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 10, 2015, 20:18:47 »
Czekam na informacje skąd Panowie wiedzą że niby (bo w rzeczywistości nigdy nie wynajmowałem) wynajmuje jakieś mieszkanie, bo mi to pod stalking podchodzi i zaczynam się bać?

Offline Łukasz

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 7
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 11, 2015, 15:57:51 »
Czy ktoś z Rady Miasta - może Pan Król albo nie śmiałbym prosić Pan Burmistrz mogliby się wypowiedzieć jak się ma koło do kwadratu. Dostaliśmy za nasze pieniądze konsultacje społeczne, które mają tyle z tym wspólnego co wspomniane wyżej. Próbowałem dociec jak to ugryźć pod kątem konsultacji i poległem. Burmistrz znów wydał nie swoje pieniądze na swoje polityczne zagrywki.


Oczywiście jeżeli jestem w błędzie i zrozumiem wytłumaczenie to przeproszę i wyjdę :)


Zanim udzieli ktoś odpowiedzi to polecam zainteresowanie się definicją konsultacji w połączeniu ze słowem społeczne.


Offline Łukasz

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 7
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 15, 2015, 09:48:54 »
Minęło kilka dni i popleczników Gryfa ani widu ani słychu. Definicja przerosła możliwości intelektualne? Panie Burmistrzu, Panie Król proszę mi wskazać gdzie są konsultacje, które obiecaliście? Nawet na karteczkach za nasze pieniądze napisaliście ANKIETA. Olewanie mieszkańców bardzo źle się kończy co pokazali radni PO w powiecie. Teraz Wy nie zabiegacie o kontakt z nami to nie zdziwcie się za 3 lata jak my nie będziemy rozmawiać z Wami. Zresztą za 3 lata to Was już w radzie miasta piątka zostanie to i tak nie będzie komu rozmawiać. Żadna uchwała śmieciowa nie przejdzie dopóki nie porozmawiacie z ludźmi. Naprawdę chcecie walczyć z niezadowolonym społeczeństwem a za 3 lata błagać o głosy? Kto Was PR uczył? Jeżeli ktoś u Was odpowiada za marketing polityczny to powinien wylecieć na zbity p.... bo zupełnie nie ma pojęcia co robi. Nie wygracie ze społeczeństwem. Nie wygracie z portalami społecznościowymi. Piszecie swoją historię upadku. Wam to sam taką encyklopedię podaruję z własnych pieniędzy za 3 lata.

Offline marcello

 • Bywalec
 • **
 • Wiadomości: 45
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 15, 2015, 19:22:43 »
Jeżeli obecny system naliczania opłat jest taki straszny, to dlaczego  protestujesz przeciwko jego zmianie ? Mieszkańcy w 2012 r, poparli taką metodę naliczania opłaty, teraz podpisali się pod petycją utrzymującą dotychczasowy sposób rozliczeń. Problem polega jedynie na tym, że wszystkie zaproponowane w obecnej ankiecie sposoby, zakładają podwyżkę opłat. I tutaj żaden naczelnik nie ma nic do gadania - ani poprzedni, ani obecny-  bo całym systemem zarządza burmistrz i to w jego gestii jest dokonywanie zmian budżetowych, zmian w Trans Necie, ZOiSOK i gminnych finansach.

Offline zapis

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 15, 2015, 20:14:37 »
Na wysypisku w Leśnie Górnym ludzie babrzą się na taśmach wybierając spośród zapaskudzonych pampersów  to co jeszcze da się odzyskać. A to wszystko za marne grosze na umowy zlecenia. Żenada. Za to Trans Net zarabia na nas - praca na śmieciarkach w porównaniu z pracą na taśmach i górach cuchnących odpadów to dzień do nocy a tymczasem to pracownicy śmieciarek zarabiają dużo więcej.
Trans Net jest firmą handlową więc powinien szukać zbytu na swoje usługi i sprzedawać swoje usługi nie tylko w gminie. Dlaczego nie szukają zbytu w innych gminach. Może jest za drogi i nikt ich nie chce.
A może to wina poprzedniego prezesa. Był w ZCH Police - źle się działo. Był w SPPK - źle się działo. Był w Trans Net - źle się działo. Odszedł na zasłużoną emeryturę jak dopilnował sprawy przetargu z gminą - bałagan i smród ma posprzątać nowy prezes, który chyba nieświadomie wdepnął w G...o przyjmując stanowisko i pewnie nie wie jak wybrnąć.

Offline Validator

 • Wielka Gaduła
 • *******
 • Wiadomości: 846
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 16, 2015, 00:28:59 »
Ad "zapis". Wszystko Ci się Kolego pomyliło. Było dwóch panów Markowskich. Andrzej, w swoim czasie prezes ZCh i SPPK oraz Marian, prezes TRANS-NET-u. Tobie zlały się w jedną osobę, a to całkiem różne postaci.

Offline An_na

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 2075
 • Płeć: Kobieta
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 18, 2015, 13:07:14 »
Czytam Uchwałę Rady Miejskiej i się zastanawiam: kiedy odbędą się KONSULTACJE w sprawie "śmieci"?

UCHWAŁA  Nr XXI/149/2012
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police

   Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214,  poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 28, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Police w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Police, w których obowiązek przeprowadzenia konsultacji nie wynika z przepisów ustawy.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1)   Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Polic,
2)   Gminie – rozumie się przez to Gminę Police,
3)   konsultacjach – rozumie się przez to konsultacje z mieszkańcami Gminy Police prowadzone na podstawie uchwały,
4)   mieszkańcach Gminy – rozumie się przez to osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Police, wpisane do stałego rejestru wyborców obejmującego osoby, które posiadają czynne prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
5)   Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Policach,
6)   Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Policach,
7)   zebraniu – rozumie się przez to zebranie mieszkańców z terenu objętego zasięgiem konsultacji.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą.
2. Konsultacje mogą być przeprowadzone w sprawach ważnych dla Gminy, w których obowiązek ich przeprowadzenia nie wynika z ustawy.

§ 4. W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy.

§ 5. 1. Zasięg konsultacji może być ograniczony do terenu jednej lub kilku jednostek pomocniczych, których konsultowana sprawa dotyczy.
2. W konsultacjach ograniczonych do terenu jednostki pomocniczej mogą brać udział mieszkańcy Gminy zamieszkujący na terenie tej jednostki.
§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się:
1)   na otwartych zebraniach mieszkańców Gminy z terenu objętego zasięgiem konsultacji lub
2)   poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy zgłaszania uwag do propozycji rozwiązania ważnej dla Gminy sprawy (w tym: projektu uchwały, projektu dokumentu), zamieszczonej na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
2. Konsultacje w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzone są poprzez przyjmowanie uwag mieszkańców Gminy na piśmie (w tym przesłanych w formie elektronicznej) lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu.
3. Konsultacje w formie, o której mowa ust. 1 pkt 2, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni od dnia ich ogłoszenia.
4. Konsultacje mogą być dodatkowo przeprowadzone poprzez:
1) przekazanie propozycji rozwiązania ważnej dla Gminy sprawy do zaopiniowania organizacjom pozarządowym, w tym organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) przekazanie propozycji rozwiązania ważnej dla Gminy sprawy do zaopiniowania radom osiedlowym i sołeckim, w tym organizowanie spotkań z radami osiedlowymi i sołeckimi.

§ 7. 1. Uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w § 3 ust. 2, są:
1)   Rada,
2)   mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej 100 osób),
3)   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.
2. Burmistrz może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,
3) zasięg terytorialny konsultacji,
4) proponowany termin przeprowadzenia konsultacji,
5) proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji,
6) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie wniosku oraz jej dane kontaktowe.
4. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 3 jest rozpatrywany przez Burmistrza w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
5. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Burmistrz informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozpatrzenia.

§ 8. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia, określając:
1)   przedmiot i cel konsultacji,
2)   czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3)   miejsce przeprowadzenia konsultacji,
4)   zasięg terytorialny konsultacji,
5)   formy przeprowadzenia konsultacji.
2. Informację o rozpoczęciu konsultacji publikuje się na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz na tablicach informacyjnych jednostek pomocniczych objętych konsultacjami.
3. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania informacji Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji w sposób, o którym mowa w ust. 2.
4. Burmistrz może rozpowszechnić informację o rozpoczęciu konsultacji dodatkowo w inny sposób, w tym w szczególności poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie, w obiektach użyteczności publicznej, wiatach przystankowych.

§ 9. Burmistrz zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną zebrania.

§ 10. Zebranie otwiera i prowadzi przewodniczący zebrania, którym jest przedstawiciel Burmistrza.

§ 11. Konsultacje dotyczące wszystkich mieszkańców Gminy mogą odbywać się na zebraniach we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy, a w przypadku określonym w § 5, we wszystkich jednostkach pomocniczych z terenu, do którego zostały ograniczone.

§ 12. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, zawierający w szczególności informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, liczbie mieszkańców w nich uczestniczących, przytoczenie treści składanych uwag i wniosków, przewidywany termin podjęcia przez właściwe organy Gminy decyzji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
2. Załącznikiem do protokołu z konsultacji prowadzonych w formie zebrania jest lista obecności mieszkańców Gminy w nim uczestniczących.
3. Konsultacje są ważne niezależnie od liczby mieszkańców Gminy w nich uczestniczących.
4. Nieprzedstawienie przez mieszkańców Gminy opinii w terminie wyznaczonym na konsultacje oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
5. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na tablicach informacyjnych jednostek pomocniczych objętych konsultacjami, a także na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 13. 1. Niezwłocznie po podjęciu przez właściwe organy Gminy decyzji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 12 ust. 5, uzasadnienie:
1)   nieuwzględnienia wniosków i uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji,
2)   podjęcia decyzji odmiennej od stanowiska większości mieszkańców wyrażonej w konsultacjach.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust.1, Burmistrz przedkłada  w formie pisemnej podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji.

§ 14. Wynik konsultacji ma wyłączenie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 15. Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Witold Król

Offline politycznie podejrzany

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 82
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 26, 2016, 16:55:23 »
Uchwała podjęta. Od kwietnia płacimy 15 zł za osobę. W tzw. konsultacjach na prawie 2000 osób ponad 1200 optowało za tym wariantem. Coś mi mówi, że w tej kadencji radni zafundują nam przynajmniej jeszcze jedną podwyżkę.
"Politycznie podejrzani. Wy nie jesteście podejrzani, wy jesteście winni przestępstw politycznych!.... Oto dlaczego potrzebna jest praca oświatowa, ten żołnierz nie tylko nie zrozumiał swojej winy, ale jeszcze ma do tego poczucie krzywdy".

Offline Janusz W.

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 83
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 13, 2016, 14:57:32 »
Może ktoś tu jest bardziej zorientowany w temacie i rozjaśni mi sprawę? Gmina Police od 10 marca przyjmuje wnioski w sprawie 40% ulgi dla rodzin wielodzietnych w opłatach za zagospodarowanie odpadami. Ale jest jeden szkopuł, trzeba złożyć 3 oświadczenia, a przecież można byłoby to zrobić prościej. Jest dla przykładu prostsza wchodząca procedura rządowego programu 500+, niż gminna za tylko kilkadziesiąt złotych ulgi. Wg mnie to wprowadzanie niepotrzebnej biurokratyzacji przez włodarzy Gminy Police, ale też okazywanie nieufności do mieszkańców.

Offline Pietro2013

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 10
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 13, 2016, 16:36:02 »
Co racja to racja, całej sprawy by nie było, gdyby nasi lokalni włodarze uchwalili juz na samym początku porządny system gospodarki odpadami (Szczecin pokazał jak można zrobić to dobrze i z korzyścią dla mieszkańców) niestety u nas zdrowy rozsądek raczej nie jest w cenie, a negatywne efekty odczuwa zwykły obywatel...
Niewiele jest zalet, których Polacy by nie mieli, i niewiele jest też wad, których umieliby się ustrzec.
— Winston Churchill

Offline krzyś

 • Bywalec
 • **
 • Wiadomości: 48
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 14, 2016, 19:05:00 »
Może ktoś tu jest bardziej zorientowany w temacie i rozjaśni mi sprawę? Gmina Police od 10 marca przyjmuje wnioski w sprawie 40% ulgi dla rodzin wielodzietnych w opłatach za zagospodarowanie odpadami. Ale jest jeden szkopuł, trzeba złożyć 3 oświadczenia, a przecież można byłoby to zrobić prościej. Jest dla przykładu prostsza wchodząca procedura rządowego programu 500+, niż gminna za tylko kilkadziesiąt złotych ulgi. Wg mnie to wprowadzanie niepotrzebnej biurokratyzacji przez włodarzy Gminy Police, ale też okazywanie nieufności do mieszkańców.

Jak możesz przekazywać w eter takie nieprawdziwe i przekłamane wiadomości. Ja mam 3 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Złożyłem w piątek jedno oświadczenie  i oczywiście kopie aktów urodzenia dzieci bo nie mam jeszcze kart dużej rodziny oraz jedną deklarację bo  mieszkam w domu jednorodzinnym a nie jakieś 3 oświadczenia. Złożenie tych dokumentów zajęło mi 5 minut. Twoje wiadomości są wyssane z palca. Moja kuzynka mieszka w bloku i złożyła razem ze mną tylko oświadczenie i kopie kart dużej rodziny bo deklarację za nią złoży spółdzielnia.
NIE KŁAM ZATEM I NIE WPROWADZAJ NIEŚWIADOMYCH RODZIN W BŁĄD.
A tu są dokumenty, które trzeba wypełnić mieszkając w domu jednorodzinnym: http://www.police.pl/pcms.aspx?smid=155

http://www.police.pl/materialy/2016/oswiadczenie.pdf

http://www.police.pl/materialy/2016/deklaracja2.pdf

Mieszkając w bloku składam tylko samo, jedno oświadczenie i kopie potwierdzające, że mam dzieci
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2016, 19:25:30 wysłana przez krzyś »

Offline karol

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 21
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 14, 2016, 19:22:29 »
Co racja to racja, całej sprawy by nie było, gdyby nasi lokalni włodarze uchwalili juz na samym początku porządny system gospodarki odpadami (Szczecin pokazał jak można zrobić to dobrze i z korzyścią dla mieszkańców) niestety u nas zdrowy rozsądek raczej nie jest w cenie, a negatywne efekty odczuwa zwykły obywatel...


Jakby Pan śledził wątek wcześniejszy z ubiegłego roku to wiedziałby Pan, że włodarze we wrześniu ubiegłego roku przygotowali uchwałę z systemem takim jak ma Szczecin. Jednak ludzie na forach internetowych go skrytykowali więc Burmistrz projekt uchwały wycofał z sesji. Ci co krytykowali ten system żądali żeby uszanowano wolę mieszkańców z 2012 roku i zostawiono system od osoby. Miesiąc później uchwalono dla domów jednorodzinnych system taki sam jak w Szczecinie a dla mieszkań w blokach ryczałt 40 zł. Dla jednoosobowych gospodarstw dano jak w Szczecinie możliwość rozliczenia od wody. 4 metry sześcienne wody na 1 osobę na miesiąc to jest bardzo dużo (chyba, że ktoś deklaruje jedną osobę a ukrywa więcej to i więcej wody zużywa).

Offline krzyś

 • Bywalec
 • **
 • Wiadomości: 48
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 14, 2016, 19:42:34 »
Jest dla przykładu prostsza wchodząca procedura rządowego programu 500+, niż gminna za tylko kilkadziesiąt złotych ulgi. Wg mnie to wprowadzanie niepotrzebnej biurokratyzacji przez włodarzy Gminy Police, ale też okazywanie nieufności do mieszkańców.

Ulga jest dla całej rodziny wielodzietnej i jak dziecko uczy się dalej to przy 3 dzieci obowiązuje do 25 rż. jeśli dziecko się uczy.
500+ natomiast jest tylko do roku i ani jednego miesiąca więcej. Ja mam małe dzieci to dopóki rząd czegoś nie zmieni to 2x 500 zł będę dostawał jeszcze długo. Ale mam kuzyna, który ma 7 letnie dziecko i 17,5 letnie bliźniaki. A więc za pół roku nie dostanie ani złotówki mimo, że dzieci są bardzo zdolne, w wieku 19 lat skończą szkołę średnią i zamierzają studiować. Jednak rząd uznał, że 18 latek uczący się i będący na utrzymaniu rodziców nie obciąża budżetu domowego. A może tu chodzi o to żeby młodzież nie kształciła się????

Offline Wojtek Dudek

 • VIP
 • ********
 • Wiadomości: 1120
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 14, 2016, 20:44:36 »
Dla jednoosobowych gospodarstw dano jak w Szczecinie możliwość rozliczenia od wody. 4 metry sześcienne wody na 1 osobę na miesiąc to jest bardzo dużo

A co z gospodarstwami, w których zamieszkują dwie osoby (np. dwoje emerytów). Czy wtedy też ten wariant przedstawia się tak uczciwie, jak to sugerujesz...???

Offline Janusz W.

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 83
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne.
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 14, 2016, 22:53:56 »
Może ktoś tu jest bardziej zorientowany w temacie i rozjaśni mi sprawę? Gmina Police od 10 marca przyjmuje wnioski w sprawie 40% ulgi dla rodzin wielodzietnych w opłatach za zagospodarowanie odpadami. Ale jest jeden szkopuł, trzeba złożyć 3 oświadczenia, a przecież można byłoby to zrobić prościej. Jest dla przykładu prostsza wchodząca procedura rządowego programu 500+, niż gminna za tylko kilkadziesiąt złotych ulgi. Wg mnie to wprowadzanie niepotrzebnej biurokratyzacji przez włodarzy Gminy Police, ale też okazywanie nieufności do mieszkańców.

Jak możesz przekazywać w eter takie nieprawdziwe i przekłamane wiadomości. Ja mam 3 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Złożyłem w piątek jedno oświadczenie  i oczywiście kopie aktów urodzenia dzieci bo nie mam jeszcze kart dużej rodziny oraz jedną deklarację bo  mieszkam w domu jednorodzinnym a nie jakieś 3 oświadczenia. Złożenie tych dokumentów zajęło mi 5 minut. Twoje wiadomości są wyssane z palca. Moja kuzynka mieszka w bloku i złożyła razem ze mną tylko oświadczenie i kopie kart dużej rodziny bo deklarację za nią złoży spółdzielnia.
NIE KŁAM ZATEM I NIE WPROWADZAJ NIEŚWIADOMYCH RODZIN W BŁĄD.
A tu są dokumenty, które trzeba wypełnić mieszkając w domu jednorodzinnym: http://www.police.pl/pcms.aspx?smid=155

http://www.police.pl/materialy/2016/oswiadczenie.pdf

http://www.police.pl/materialy/2016/deklaracja2.pdf

Mieszkając w bloku składam tylko samo, jedno oświadczenie i kopie potwierdzające, że mam dzieci


OK, OK, może ja coś pomyliłem, więc sorry :-)
Ludzką rzeczą jest się mylić ;-) ale żeby mnie tu od razu od kłamców? ;-)
Swoją drogą czas pokaże jak to będzie wyglądało w praniu :-)