Notice: Undefined index: tapatalk_body_hook in /home/klient.dhosting.pl/wipmedia2/forum/Sources/Load.php(2458) : eval()'d code on line 205
  • Strona główna
  • Szukaj
    •  
  • Zaloguj się
    • Nazwa użytkownika: Hasło:
      Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Maniek72

Strony: [1]
1
Tematy różne / [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
« dnia: Czerwiec 07, 2011, 18:09:43  »
UWAGA
CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK w POLICACH

Apelujemy o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SM Chemik.

Po raz pierwszy każdy Członek Spółdzielni ma prawo głosowania - tj. decydowania o sprawach spółdzielni.

Grupa członków spółdzielni wniosła na Walne Zgromadzenie ważne projekty uchwał dotyczące :
1.   Rezygnacji z podzielników kosztów centralnego ogrzewania
2.   Rezygnacji z opłaty stałej za podgrzanie wody uzależnionej od powierzchni mieszkania
3.   Sprzedaży samochodu służbowego, którego zakup jak i użytkowanie generuje jedynie koszty
4.   Zobowiązania Zarządu do wypowiedzenia umowy z kancelarią prawną Lesław Barcew
5.   Zobowiązania Zarządu do zamieszczania na stronie internetowej spółdzielni wszystkich uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu  na  bieżąco
6.   Odwołania członków zarządu SM Chemik z funkcji, w przypadku nieudzielenia absolutorium
O tym, jakie uchwały zostaną podjęte, zależy od każdego z członków spółdzielni, który będzie uczestniczył  w Walnym Zgromadzeniu.
Jeśli nie chcesz, aby ktoś zdecydował za Ciebie, przyjdź na Walne Zgromadzenie.


Odnosząc się do nieprawdziwych informacji zawartych w ulotce Zarządu i Rady Nadzorczej rozesłanej do członków spółdzielni wraz z informacją o Walnym Zgromadzeniu:

1. Nieprawdą jest, iż nabycie prawa własności gruntów dotyczy tylko osób zainteresowanych wyodrębnieniem lokalu. Posiadanie prawa własności gruntu jest korzystne dla wszystkich mieszkańców SM Chemik, gdyż uniezależnia nas od wzrostu cen gruntów i eliminuje opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu. Gmina Police udziela już od 2006r. bardzo korzystnej bonifikaty na ten cel. Grupa Członków spółdzielni wniosła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu Zarządu SM Chemik na szkodę spółdzielni. Sprawa w toku.

2. Kuriozalna jest informacja Zarządu, iż nie ma on obowiązku informowania członków spółdzielni o zmianie regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania. W takim razie kim są dla Zarządu członkowie, współwłaściciele spółdzielni? Czy jesteśmy tylko poddanymi, którzy mają obowiązek płacić i nie wiedzieć za co płacimy?

3. Nieprawdą jest, iż prezes SM Chemik nie pełni żadnej funkcji w firmie Budmax. Do chwili obecnej ten Pan zasiada jako wiceprezes tej firmy, co można sprawdzić wchodząc na stronę internetową www.ktokogo.pl i wpisując imię i nazwisko prezesa SM Chemik, lub udając się do Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie i przeglądając dokumenty firmy Budmax, które są jawne. Nieprawdą jest, iż firma ta nie jest konkurencją dla SM Chemik dlatego, że jej siedziba nie mieści się w Policach.

4. Statut SM Chemik przez 3 lata nie był dostosowany do przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych co jest łamaniem praw członków spółdzielni, za co winę ponosi Rada Nadzorcza, Zarząd oraz radca prawny który świadczy obsługę prawną spółdzielni za nasze pieniądze i który nie wywiązuje się ze swych obowiązków.

5. Nieprawdą jest, iż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie nakazuje rozliczania funduszu remontowego w ramach danej nieruchomości.Art.41 tej ustawy jednoznacznie mówi iż: „Zarząd spółdzielni prowadzi dla każdej nieruchomości:
ewidencję i rozliczenie  przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4”

6. Zarząd odmawia udostępnienia dokumentów, które zgodnie z przepisami ma obowiązek udostępniać członkowi spółdzielni. Członek spółdzielni jest zmuszony występować do sądu, aby ten zobowiązał Zarząd do respektowania prawa w tej kwestii. Zarząd zaś, we współpracy z radcą prawnym pisze skargi i apelacje do sądu zamiast wydać żądane dokumenty członkowi spółdzielni.
Nieprawdą jest, iż dane osobowe umieszczone w nazwie firm  wykonujących remonty na rzecz spółdzielni są objęte ochroną danych osobowych. Pełna nazwa firmy wraz z danymi osobowymi, jest jawna i dostępna dla wszystkich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tymczasem Zarząd SM Chemik zamazuje na wydanych kopiach faktur za remonty informacje jawne i potwierdza taki dokument za zgodność z oryginałem.

7. Nieprawdą jest, iż dokumenty wymagane ustawowo np. uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu są sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej SM Chemik (tylko nieliczne uchwały są umieszczane na tej stronie).

8. Radca prawny świadczy obsługę prawną spółdzielni na podstawie umowy zlecenia i ma obowiązek dopilnowywania zgodności z prawem statutu spółdzielni jak i uchwał organów spółdzielni z czego się nie  wywiązuje.

9. Sprawa sądowa wytoczona prywatnie przez członków Zarządu SM Chemik, przeciwko Stanisławowi Mateji - członkowi spółdzielni, została przez tych państwa przegrana w Sądzie Okręgowym. Sąd orzekł, iż ci państwo nie wykazali  by ich dobra osobiste zostały naruszone, a poprzestali jedynie na gołosłownych twierdzeniach. Sąd orzekł również, iż „…organy spółdzielni mieszkaniowej jak Zarząd i Rada Nadzorcza zarządzając cudzym majątkiem powinny działać ze szczególną starannością i przejrzystością w swoich działaniach, gdyż nie zarządzają swoim majątkiem i wykonując te czynności liczyć się z krytyką członków spółdzielni…” Od tego wyroku państwo ci złożyli apelację. Rozprawa odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie na ul. Mickiewicza 163 w dniu 9 czerwca 2011    o godz.  9:10 sala nr 11 parter. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na rozprawę, sprawa jest jawna.

10. Wzrost zatrudnienia o trzy etaty jest nieuzasadniony, gdyż ustawowy obowiązek rozliczania kosztów i przychodów na nieruchomości nie wymaga zatrudnienia dodatkowych trzech osób. W zakładach Chemicznych Police dokonuje się redukcji zatrudnienia i żaden z pracowników nie kwestionuje przydzielenia mu większej ilości obowiązków.
   

W związku z powyższym apelujemy do każdego członka spółdzielni:
Przyjdź na Walne Zgromadzenie i korzystając ze swych ustawowych uprawnień, oceń pracę Zarządu SM Chemik udzielając bądź nie udzielając absolutorium członkom Zarządu a także głosując nad pozostałymi uchwałami dotyczącymi bardzo ważnych spraw wszystkich członków spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik zrzeszeni w Krajowym Związku Lokatorów i Spółdzielców
Oddział Terenowy w Policach tel. 605 578 616

2
Trudne tematy / [Police] SM Chemik - prokuratura wszczęła śledztwo
« dnia: Październik 19, 2010, 12:18:50  »
Prokuratura Szczecin-Zachód wszczęła śledztwo w sprawie działania na szkodę spółdzielni przez zarząd SM Chemik polegającym na zaniechaniu przez zarząd SM Chemik wystąpienia z wnioskiem do gminy o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności gruntów z 80% bonifikatą której gmina udzieliła już w 2006r uchwałą Rady Miasta Police. Członkowie SM Chemik już dawno mogli posiadać pełną własność gruntów zamiast płacić opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów nie będąc ich właścicielami.

Strony: [1]