Police i okolice > Sprawy bieżące

Opłaty za śmieci - konsultacje.

(1/191) > >>

Daria:
Na podstawie Zarządzenia Nr 210/2012 Burmistrza Polic z dnia 8 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyboru metody naliczania opłat na terenie Gminy Police, informuję, że prowadzone będą konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji będzie:

wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Police.

Konsultacje trwać będą od 15 października 2012 r. do 4 listopada 2012 r.

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391), gminy są zobowiązane objąć wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości nie będą jak dotychczas płacić za odbiór odpadów firmom wywozowym, ale bezpośrednio gminie. Zmieni się także sposób naliczania opłat.

Zgodnie z art. 6j ust.1 i 2 powyższej ustawy dopuszcza się wybór jednej z czterech możliwych metod naliczania opłat:

1. od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,
2. od ilości zużytej wody w danej nieruchomości,
3. od powierzchni lokalu mieszkalnego
4. od gospodarstwa domowego

Każda z zaproponowanych przez ustawodawcę metod ma swoje wady i zalety. Konsultacje społeczne mają na celu wypracowanie racjonalnego sposobu naliczania opłat, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Police do podzielenia się swoimi opiniami, spostrzeżeniami i uwagami która z podanych powyżej metod naliczania stawki opłaty wydaje się najbardziej zasadna.

W ramach ogłoszonych konsultacji mieszkańcy miasta i gminy Police mogą wyrażać swoje opinie oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionych metod naliczania opłaty, które prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@ug.police.pl lub na adres:

Urząd Miejski w Policach, Wydział Gospodarki Odpadami ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, z dopiskiem ,,Konsultacje społeczne w sprawie systemu gospodarowania odpadami”.

Zarządzenie Burmistrza Polic w sprzawie konsultacji

piątek, 12 października 2012 roku

http://www.police.pl/pcms.aspx?cid=1520

Co myślicie o metodzie naliczania - punkt 2 i 4? Dla mnie nie do końca zrozumiałe.
Natomiast metoda naliczania w zależności od ilości osób, jak dla mnie, może być.

kaskada:
jak dla mnie 2 i 4 jest nie logiczne, zwłaszcza 2, biorąc pod uwagę doliczenie do rachunków deszczówki. Naliczanie od ilości osób jest obecnie i mamy co mamy podrzucanie śmieci do lasu i po innych śmietnikach. Zmiana ustawy miała na celu wyeliminowanie takich zjawisk, dlatego jedyna racjonalna opłata to od gospodarstwa domowego.

Kilofownikownia:
Ale śmieci to chyba podrzucają ci, co płacą od śmietnika. I zamawiają sobie za mały jak na własne potrzeby. W mieszkaniach gminnych płacisz od osoby więc nie ma powodu podrzucać śmieci komukolwiek. W nowym systemie podrzucanie śmieci będzie już całkiem bez sensu bo za śmieci i tak ma płacić każdy w podatku. Moim zdaniem sensowna jest opcja 1. Ewentualnie 4, ale to nieco zależy od ilości mieszkańców. Ci co mieszkają samotnie będą w plecy a ci co w 10 osób będą do przodu.

kaskada:

--- Cytat: "Kilofownikownia" --- ci, co płacą od śmietnika
--- Koniec cytatu ---

i od jego pojemności (znam takich co skaczą w kubełkach i ugniatają by więcej weszło)
Teraz wszystkie śmietniki w mieście przejmuje gmina i ona ustali grafik odbioru śmieci dla wszystkich jednakowo, a opłata będzie miesięczna, a nie od wywozu. I wtedy to ma sens. Każda inna opcja nie zmieni nic w kwestii podrzucania śmieci, a jeżeli już to na gorsze.

piotr0822:
A czy przypadkiem teraz nie bedzie tak że gmina i tak wynajmie Trans Net któremu trze bedzie to samo zapłacić, a wiadomo że i gmina jeszcze bedzie chciała na tym zarobić swoje?! Propozycja 2 to całkowity absurd i jak dla mnie bzdurą też by było naliczanie w zależności od powierzchni lokalu, bo co ma metraż do ilości wyrzucanych śmieci?.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej