Notice: Undefined index: tapatalk_body_hook in /home/klient.dhosting.pl/wipmedia2/forum/Sources/Load.php(2458) : eval()'d code on line 205
 • Strona główna
 • Szukaj
  •  
 • Zaloguj się
  • Nazwa użytkownika: Hasło:
   Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Autor Wątek: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik  (Przeczytany 1235454 razy)

Offline parian

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 1558
  • Zobacz profil
  • http://www.malex.net.pl
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #885 dnia: Wrzesień 15, 2015, 10:16:45 »
Ale listę dłużników otrzymałeś od sądu, a nie od SM, także nie wiem czy spółdzielnia popełniła przestępstwo.

ps. kiedy rozprawa?

Offline Wojtek Dudek

 • VIP
 • ********
 • Wiadomości: 1120
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #886 dnia: Wrzesień 15, 2015, 10:29:33 »
Mam pytanie, czy odpowiadać

Skoro jest wyznaczony termin rozprawy, to odpowiadanie na takie wezwanie nie ma już sensu. Zarząd marnuje tylko papier i koszty doręczenia. Byłoby lepiej gdyby z taką sumiennością wziął się za sprawy bardziej ważkie...

Offline naftor

 • Rozpisuje się
 • *****
 • Wiadomości: 179
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #887 dnia: Wrzesień 15, 2015, 11:29:29 »
A kto sporządził ową listę?

Offline parian

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 1558
  • Zobacz profil
  • http://www.malex.net.pl
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #888 dnia: Wrzesień 15, 2015, 11:53:59 »
Pewnie SM, pytanie czy mieli prawo dołączyć ją do pozwu.

Offline Daria

 • Wielka Gaduła
 • *******
 • Wiadomości: 933
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #889 dnia: Wrzesień 15, 2015, 11:57:24 »
Skoro jest wyznaczony termin rozprawy, to odpowiadanie na takie wezwanie nie ma już sensu.
Odpowiadanie na wezwanie do zapłaty ma sens (zawsze).

Post Merge: Wrzesień 15, 2015, 11:57:58
- Znaj i uwzględniaj zdanie innych -

Offline naftor

 • Rozpisuje się
 • *****
 • Wiadomości: 179
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #890 dnia: Wrzesień 15, 2015, 12:17:01 »
Pewnie SM, pytanie czy mieli prawo dołączyć ją do pozwu.
Ustawa o ochronie danych osobowych definiuje je w art. 6 ust. 1 jako "wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej" a ja dostałem listę nazwisk z adresem i kwotą, kod pocztowy dopasuje np. z netu. A dane sądowe, orzeczenia itp. są danymi "wrażliwymi" i podlegają szczególnej ochronie.

Post Merge: [time]Wrzesień 15, 2015, 12:26:42 [/time] 
   
   
   
W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie GIODO – o ile doszło do naruszenia przepisów - w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Niezależnie od powyższego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na podstawie informacji zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w sprawie zainicjowanej skargą, podejmuje z urzędu (nie zaś na podstawie skargi) autonomiczną (niezależną od treści skargi) decyzję odnośnie ewentualnego skorzystania z uprawnień przyznanych mu w art. 12 pkt 5, art. 17 oraz art. 19 ustawy o ochronie danych osobowych. W ramach kompetencji określonych ww. przepisami Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może skierować do podmiotu którego dotyczy skarga wystąpienie służące doskonaleniu ochrony danych (art. 12 pkt 5), może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych (art. 17), bądź kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (art. 19).


Post Merge: Wrzesień 15, 2015, 12:28:59
Pisemnie
 
   
   Koniecznymi elementami skargi składanej w formie pisemnej są:
elementy identyfikujące osobę składającą skargę, takie jak: imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu,
adres zamieszkania/siedziby.


UWAGA! Jeżeli osoba, która składa skargę, czyni to w imieniu i na rzecz innej osoby (działa w charakterze pełnomocnika innej osoby), obowiązana jest dodatkowo (tj. oprócz podania ww. informacji identyfikujących ją samą):
wskazać informacje identyfikujące osobę, którą reprezentuje - tj. jej imię, nazwisko i adres,
załączyć do skargi oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu upoważniającego ją do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
opis okoliczności sprawy - tj. opis okoliczności, które stały się podstawą do złożenia skargi wraz z jednoznacznym określeniem podmiotu/ osoby, którego/ której dotyczy skarga (poprzez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby skarżonego podmiotu/ imienia i nazwiska oraz adresu skarżonej osoby) wraz ze wskazaniem podjęcia jakich konkretnie działań oczekuje osoba składająca skargę od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
własnoręczny podpis osoby składającej skargę.

Skargę w postaci pisemnej można złożyć poprzez:
przesłanie jej do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pocztową konwencjonalną (na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
" osobiste złożenie w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres j.w.).

UWAGA! Jakkolwiek dopuszczalne jest złożenie skargi poprzez przesłanie jej faksem (nr fax: +48 22 860-70-86), brak jest podstaw, by uznać, że przesłane tą drogą pismo zostało własnoręcznie podpisane. Pismo takie jest zatem traktowane jako dotknięte brakiem w podanym zakresie. Brak ten jest uzupełniany bądź to poprzez dosłanie skargi własnoręcznie podpisanej pocztą konwencjonalną, bądź poprzez osobiste stawiennictwo osoby składającej skargę w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i złożenie przez nią własnoręcznego podpisu na skardze.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2015, 12:28:59 wysłana przez naftor »

Offline parian

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 1558
  • Zobacz profil
  • http://www.malex.net.pl
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #891 dnia: Wrzesień 15, 2015, 12:37:34 »
W dalszym ciągu nie wiem czy odpowiedzialna w tym wypadku jest spółdzielnia, czy sąd.
Czy SM miała prawo podać dane sądowi? Pewnie tak. Czy miała prawo załączyć je do pozwu wysyłanego przez sąd pozwanym?
Czy sąd weryfikuje pozwy pod kątem ujawnienia informacji niejawnych? Nie wiem.

Offline naftor

 • Rozpisuje się
 • *****
 • Wiadomości: 179
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #892 dnia: Wrzesień 15, 2015, 12:38:56 »
Stawki i sposób uiszczania
 
   
   Stawka opłaty skarbowej wynosi:
10,00 zł - w przypadku opłaty od skargi,
17,00 zł - w przypadku opłaty od pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie lub na konto: Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa, Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za.. .- należy zamieścić skrót GIODO, zaś dowód uiszczenia tej należności przesłać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Offline Daria

 • Wielka Gaduła
 • *******
 • Wiadomości: 933
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #893 dnia: Wrzesień 15, 2015, 13:30:51 »
naftor, dzisiaj o 12:17:01 zacytowałeś pariana, nie Darię. Mylące. Skąd te pomyłki? 
- Znaj i uwzględniaj zdanie innych -

Offline robert1995

 • Wielka Gaduła
 • *******
 • Wiadomości: 967
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #894 dnia: Wrzesień 15, 2015, 17:00:15 »
Dziś przyszedł Case do telefonu i Case z sądu ;) Nie wiem z czego się bardziej cieszę :D
Razem z żoną postanowiliśmy nie mieć dzieci. Dzieciom nie bardzo się to spodobało...

Offline NIKA

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 421
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #895 dnia: Wrzesień 15, 2015, 22:04:17 »
Moja mama również otrzymała , że tak powiem spis lokatorów. Z tą jednak różnicą iż z notatek tych wiemy już, że pewna pani mieszkająca w klatce mojej mamy przepisała na swoją wnuczkę swoje mieszkanie. wskazano tym samym poniekąd na stan majątkowy pewnej młodej dziewczyny . Dobrze, że peseli jeszcze nam nie dorzucili :)
Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń.

                           Tacyt

Offline maniekpolice

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 88
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #896 dnia: Wrzesień 16, 2015, 12:30:48 »
I numerów dowodów osobistych, może co niektórzy mieli by za co spłacić niedopłatę.  ;)


Dzisiaj rury z CO ciepłe, a na podwórku ok. 20C.  ::)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2015, 13:27:18 wysłana przez maniekpolice »

Offline robert1995

 • Wielka Gaduła
 • *******
 • Wiadomości: 967
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #897 dnia: Wrzesień 17, 2015, 17:42:32 »
Ehh. Ręce i cycki opadają. Termin rozprawy ustalony a te barany przysyłają piąte "ostateczne" wezwanie do zapłaty...

Wytapkane z M1 Note

Razem z żoną postanowiliśmy nie mieć dzieci. Dzieciom nie bardzo się to spodobało...

Offline GROTA10

 • Bywalec
 • **
 • Wiadomości: 43
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #898 dnia: Wrzesień 18, 2015, 22:22:27 »
Na kiedy termin,ja jeszcze nic nie dostalem? Chetnie bym sie zjawil w sadzie jako swiadek u kogos

Offline robert1995

 • Wielka Gaduła
 • *******
 • Wiadomości: 967
  • Zobacz profil
Odp: Rozliczenie kosztów C.O. w SM Chemik
« Odpowiedź #899 dnia: Wrzesień 19, 2015, 06:37:31 »
Ja mam jakoś koniec listopada dopiero.

Wytapkane z M1 Note

Razem z żoną postanowiliśmy nie mieć dzieci. Dzieciom nie bardzo się to spodobało...