Notice: Undefined index: tapatalk_body_hook in /home/klient.dhosting.pl/wipmedia2/forum/Sources/Load.php(2501) : eval()'d code on line 199
 • Strona główna
 • Szukaj
  •  
 • Zaloguj się
  • Nazwa użytkownika: Hasło:
   Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Autor Wątek: [Police] ZCH Police  (Przeczytany 7098740 razy)

Offline lolek

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 254
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7380 dnia: Listopada 17, 2017, 11:54:59 »
policzek Ty nic nie rozumiesz albo nie chcesz zrozumieć. Może lepiej się nie odzywaj  :'(

Offline Qba99

 • Wielka Gaduła
 • *******
 • Wiadomości: 594
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7381 dnia: Listopada 17, 2017, 12:01:56 »
Rozumiem Cię doskonale, ale na prawdę czasem nie trzeba dwóch! no chyba, że kolega ma pilnować drugiego kolegi, żeby się nie przewrócił :D
Nie znam konkretnej sprawy więc trudno jest mi się odnieść do tego. Jeżeli byli to dyżurni automatycy to bez znaczenia jakie jest to zlecenie, zawsze jadą parami.

Offline lolek

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 254
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7382 dnia: Listopada 17, 2017, 12:33:01 »
Policzyłem sobie z kolegą automatykiem ile wytwórni ma automatyk dyżurny do obstawienia podczas jednej zmiany , to samo dotyczy elektryka - ponad 22 wytwórnie , każda z nich ma inny osprzęt. Schematów i dtr. jest może 1/3 na niektórych wytwórniach . Automatyk, zajmuje się pneumatyką, elektryką do 1 kV i mechaniką .
Tyle samo mają elektrycy , gdzie na każdej wytwórni jest po kilka rozdzielni z innym osprzętem ! Brak schematów 1/3.
I tylko dzięki temu , że się uzupełniają macie premię.
Więc na drugi raz jak coś będziesz chciał napisać  to pomyśl albo lepiej nie pisz.Offline An_na

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 2106
 • Płeć: Kobieta
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7383 dnia: Listopada 17, 2017, 15:18:08 »
Wszędzie lepiej i łatwiej gdzie nas nie ma. Dlatego publikuję zapisy z ZUZP, który oczywiście wszyscy znają:
Załącznik Nr 9 do ZUZP
WYKAZ RODZAJÓW PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE
PRZEZ CO NAJMNIEJ 2 OSOBY W GRUPIE AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
Prace różne:
1. Prace wykonywane w zbiornikach, kotłach, silosach, elektrofiltrach, komorach, kanałach, studniach, studzienkach, wewnątrz urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się poprzez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione.
2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary toksyczne, żrące albo duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.
3. Prace związane z:
4. montażem i demontażem studzienek, stacji pomp wodnych przy głębokościach większych od 2 m,
5. odmulaniem i pogłębianiem cieków i zbiorników wodnych, budową, pogłębianiem studni kopanych przy głębokościach większych od 2 m.
6. Prace na czynnych gazociągach i przemysłowych instalacjach gazowych.
7. Prace przy usuwaniu awarii w tym skażeń chemicznych.
8. Prace związane z konserwacją i naprawą dźwignic i urządzeń transportu bliskiego(suwnic, żurawi portowych).
9. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych.
10. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, np. na dachach, podnośnikach balkonowych, itp.
11. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.
12. Prace ziemne w terenie uzbrojonym w sieci kablowe, wodne i gazowe.
13. Prace geodezyjno-melioracyjne na terenach bagiennych.
14. Prace trymerskie w ładowniach statków.
15. Prace na odcinkach dróg niezamkniętych dla ruchu.
16. Prace związane przygotowaniem do remontu zbiorników, aparatów, instalacji kwasów, siarki, pary wodnej, ługów, amoniaku, itp. wraz z zainstalowaną armaturą i pompami.
17. Montaż i demontaż zaworów bezpieczeństwa, armatury. Skręcanie i rozkręcanie połączeń kołnierzowych, gwintowanych w Zakładzie Azotowym.
18. Prace na czynnych rurociągach odcieków ze składowisk odpadów.
19. Prace związane z przygotowaniem i dozowaniem substancji toksycznych i żrących do procesu lub przygotowaniem roztworów do chemicznego czyszczenia aparatów i urządzeń w Zakładzie Azotowym.
20. Prace przy próbach ciśnieniowych aparatów i urządzeń.
21. Prace związane z napełnianiem i opróżnianiem instalacji ciekłego amoniaku bądź jej części oraz odolejanie aparatów i urządzeń.
22. Prace przy wymianie kosza granulacyjnego mocznika.
23. Prace wykonywane w strefie niebezpiecznej na końcówkach zwałujących fosfogips.
24. Prace związane z rozładunkiem/załadunkiem amoniaku i kwasu siarkowego do tankowców na Mijance.
25. Prace związane z rozładunkiem/załadunkiem kwasów, amoniaku, wody amoniakalnej do zbiorników, cystern kolejowych, samochodowych, pojemników DPPL, beczek z chlorem.
26. Rozładunek cystern kolejowych z wapnem.
27. Technologiczne prace czyszczeniowe pompą wysokociśnieniową.
28. Prace przy oczyszczaniu i opróżnianiu kosza na skratki w przepompowni ścieków fekalnych.
29. Prace podczas działań i ćwiczeń ratowniczych.
30. Inne prace w sytuacji, gdy kierujący pracownikami lub bezpośredni wykonawca uzna, że ze względu na istniejące zagrożenia, praca powinna być wykonywana w dwie osoby.
Prace w obszarze elektroenergetyki i telekomunikacji:
1. Przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem następujących prac w obwodach do 1 kV:
a) wymiana bezpieczników z poziomu podłogi lub ziemi, chyba, że znajdują się w obwodzie zasilanym bezpośrednio z szyn transformatora,
b) wymiana źródeł światła z poziomu podłogi lub ziemi lub przy pomocy drabiny i pracy na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi przy zachowaniu ogólnych przepisów bhp,
c) pomiary prądów, napięć oraz podobne, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, wymiana danych cyfrowych z aparatami i urządzeniami, gdy nie ma możliwości dotyku bezpośredniego lub spowodowania zwarcia, przy zastosowaniu odpowiednich izolowanych narzędzi i przyrządów oraz wykorzystując dedykowane punkty, złącza, interfejsy, gniazda pomiarowe i sygnałowe, listwy przyłączeniowe przewodów, zaciski aparatów, gniazda wtykowe itp.
2. Wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem.
3. Przy urządzeniach elektroenergetycznych, wyłączonych spod napięcia, w następujących sytuacjach:
a) urządzenie jest nieuziemione lub uziemione w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca pracy albo
b) urządzenie jest nieodłączone całkowicie (odpięte przewody zasilające i pomocnicze) od zasilania elektrycznego oraz od maszyny, urządzenia towarzyszącego (np. zdemontowane sprzęgło), w sposób widoczny z miejsca pracy.
4. Do wykonania których wymagane jest całkowite lub częściowe zdjęcie uziemień przenośnych, otwarcie uziemników.
5. Związane z identyfikacją, pomiarami i przecinaniem kabli elektroenergetycznych.
6. Przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych 110kV nr 1 i nr 2 relacji GPZ, – GPI, które krzyżują się z innymi liniami 15kV będącymi pod napięciem.
7. Przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac stale wykonywanych przez upoważnionych pracowników w ustalonych miejscach pracy na podstawie instrukcji (laboratoria, stacje prób itp.). Do prób i pomiarów wykonywanych stale przez wyznaczonych pracowników w ustalonych miejscach pracy zalicza się również, wymienione w instrukcji, pomiary ruchowe wykonywane przez upoważnionych pracowników obsługi.
8. Manewrowanie odłącznikami o napięciu 6kV, 110kV, 220kV, przy użyciu drążka izolacyjnego, uchwytu manewrowego, w przypadku uszkodzenia właściwego napędu.
9. Uzgadnianie faz obwodów 6kV przy pomocy przenośnych wskaźników.
10. Zakładanie uziemienia przenośnego na urządzeniach, w sieci o napięciu 6kV, 110kV i 220kV.
11. Wymiana bezpieczników o napięciu 6kV; nie dotyczy to rozdzielni typu zamkniętego w osłonie metalowej, z wysuwanym członem z bezpiecznikami, jeżeli jest to zgodne z instrukcją obsługi (DTR).
12. Wymagające zdjęcia, demontażu osłony, obudowy przy pomocy narzędzi w rozdzielni 6 kV typu zamkniętego w osłonie metalowej lub otwarcia drzwi, zdjęcia barier i/lub wejścia do celki, w pole rozdzielni typu otwartego, np. w celu:
a) podłączenia silnika 6kV do suszenia prądem zmiennym,
b) złożenia uziemienia przenośnego,
c) podłączenia, odłączenia, dokręcenia zacisków kabli, szyn np. przy eliminowaniu uszkodzonego obwodu lub podłączaniu przed podaniem napięcia,
d) pomiaru izolacji i ciągłości oraz identyfikacji żył kabli.
13. Wymagające wejścia do komory transformatora, za wyjątkiem oględzin przez pracowników upoważnionych dokonywanych w komorach transformatorów 110/6kV.
14. Związane z wymianą szczotek na pierścieniach głównych:
a) generatorów ECI i ECII,
b) turbodmuchaw nr TK1,TK2,TK5,TK6 w ob. 266,
c) silników dmuchaw na Wytwórni Kwasu Siarkowego,
d) w czasie ich pracy.

15. Zakładanie uziemienia przenośnego na szynach zbiorczych rozdzielni do 1kV oraz w polach zasilających i sprzęgłowych bezpośrednio zasilanych z transformatora.
16. Zakładanie uziemienia przenośnego na szynach zbiorczych rozdzielni do 1kV o dwustronnym zasilaniu.
17. W akumulatorniach, za wyjątkiem oględzin przez osoby upoważnione.
18. W dołach olejowych, tacach pod transformatorami.
19. Na instalacjach wody, sprężonego powietrza o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50kPa, wymagających pracy wewnątrz zbiornika, demontażu elementów sprężarki, armatury lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór i zawiesi rurociągów.
20. W pobliżu instalacji, maszyn i urządzeń technologicznych, których nie można wyłączyć z ruchu na czas wykonywania prac, a których praca (uruchomienie) może spowodować wystąpienie zagrożenia dla wykonującego pracę:
a) wysoka lub niska temperatura, mokre podłoże, wysoka wilgotność, opary, pył, itp.,
b) wskutek ruchu, zmiany położenia urządzeń, nieosłoniętych elementów w ruchu, wirujących - urządzenia transportowe i załadowcze typu taśmociągi, ładowarka Makrum, zgarniak portalowy, ładowarki samochodowe i wagonowe, przeciągarki wagonowe, wywrotnica, zwałowarka, dźwigi, suwnice itp.
Podstawa prawna – art. 225 § 2 Kodeksu Pracy
Uwaga:
1. Zgodnie z „Instrukcją przygotowania i realizacji prac szczególnie niebezpiecznych prowadzonych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wszystkie prace zawarte w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych wykonywane są co najmniej przez dwie osoby.
2. Szczegółowe wykazy prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, opracowują kierownicy komórek organizacyjnych.
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2017, 15:20:57 wysłana przez An_na »

Offline lolek

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 254
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7384 dnia: Listopada 17, 2017, 15:48:07 »
Czyli wcześniej były łamane przepisy , na Bieli był jeden automatyk, który usuwał usterki w pełnym zakresie sam ! ?

Post Merge: Listopada 17, 2017, 20:20:32
Jak odpowiedziec na to pytanie ? Ilu pracowników ( służb technicznych)powinno usuwać usterki, awarię  na wytworniach zch ? Czy  ktoś  na to pytanie nam odpowie
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2017, 20:20:32 wysłana przez lolek »

Offline johnnie.winterfeld

 • Rozpisuje się
 • *****
 • Wiadomości: 102
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7385 dnia: Listopada 18, 2017, 14:13:47 »
Cytuj (zaznaczone)
WYKAZ RODZAJÓW PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE

Więc po co automatycy/ślusarze? Dodatek do pensji (równowarty pensji automatyka/ślusarza) i po sprawie. :)
Zresztą, co z uprawnieniami do wykonywania pewnych prac?
"Kiedyś traktowałem ludzi dobrze. Teraz z wzajemnością."

Offline Qba99

 • Wielka Gaduła
 • *******
 • Wiadomości: 594
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7386 dnia: Listopada 18, 2017, 15:32:26 »
Więc po co automatycy/ślusarze? Dodatek do pensji (równowarty pensji automatyka/ślusarza) i po sprawie.
Dobry menadżer zaproponowałby to samo...... jedynie pominął kwestię dodatku do pensji XD

Offline senegalczyk

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 79
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7387 dnia: Listopada 20, 2017, 15:29:59 »
Witam, coś ktoś o negocjacjach płacowych ? Rozmowy trwają, ale na razie coś cicho. O podwyżkach jeszcze od czasu do czasu coś słychać, ale o doładowaniach kart w przyszłości, nagrodzie rocznej, socjalu i ewentualnie innych dodatkach ni widu ni słychu. Co dalej ze skoczkami ? Słyszałem, że jest polecenie wypowiadać umowy do końca roku, to chyba jakiś plan już jest.

Offline An_na

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 2106
 • Płeć: Kobieta
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7388 dnia: Listopada 20, 2017, 18:22:57 »
1. Spotkanie nt płac w piątek (24.11.17),
2. Karty i premia na przyszły rok wsyępnie uzgodniona na poziomie tego roku, karty to też Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwestia wyliczenia na pracownika i wpisania taki procent dofinamsowania FŚS w porozumieniu. Formalność matematyczna.
3. Nagroda roczna... z całym szacunkiem ale Regulamin określa kiedy jest  nagroda roczna i tutaj nic nie trzeba ustalać.
4. Skoczkowie- trwa optymalizacja, podpisywane są umowy ale też i są wypowiadane ( gdy osoba przekroczyła 150 nadgodzin, gdy osoba nie skakała, gdy szefostwo uważa zasadne).

Offline senegalczyk

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 79
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7389 dnia: Listopada 20, 2017, 18:39:17 »
Dziękuje  :)

Offline naftor

 • Rozpisuje się
 • *****
 • Wiadomości: 180
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7390 dnia: Listopada 20, 2017, 18:42:02 »

Offline An_na

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 2106
 • Płeć: Kobieta
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7391 dnia: Listopada 20, 2017, 19:37:46 »
Przykry wręcz paskudny powód do złośliwości. Straszna tragedia- miał 18 lat. Mam côrkę w wieku tego chłopca.
GA ani Unia Tarnów złożyły wówczas oświadczenie, że pomnik sfinansowała w całości rodzina i ich wolą było, aby pomnik ich Syna był właśnie taki.
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/tarnow/a/tarnow-pomnik-krystiana-rempaly-na-cmentarzu-w-moscicach,12688380/

Offline Pracuś

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 17
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7392 dnia: Listopada 20, 2017, 20:26:06 »
Paniu Aniu pytanie..
Czy padła propozycja np.utworzenia szóstych mistrzów w zakładzie?
Bo jeżeli likwidujemy skoczków to kto będzie zastępował mistrzów?

Offline bosman

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 334
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7393 dnia: Listopada 20, 2017, 20:35:28 »
przecież mistrzów, gdy ich nie ma ( urlop, choroba) zastępuje brygadzista

Offline senegalczyk

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 79
  • Zobacz profil
Odp: [Police] ZCH Police
« Odpowiedź #7394 dnia: Listopada 20, 2017, 20:39:52 »
Nie wszędzie tak jest. Do tej pory mistrza na wydziale zastępował skoczek, ale jak nie będzie skoczków i przy dłuższej nieobecności mistrza, po przekazaniu obowiązków, zastępujący będzie stratny chociażby na zmianowym które zostanie odliczone  :(  Może jakiś dodatek mistrzowski  ;)