Wirtualne Police i okolice - forum dyskusyjne

Inne tematy => Tematy różne => Wątek zaczęty przez: Maniek72 w Czerwiec 07, 2011, 18:09:43

Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: Maniek72 w Czerwiec 07, 2011, 18:09:43
UWAGA
CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK w POLICACH

Apelujemy o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SM Chemik.

Po raz pierwszy każdy Członek Spółdzielni ma prawo głosowania - tj. decydowania o sprawach spółdzielni.

Grupa członków spółdzielni wniosła na Walne Zgromadzenie ważne projekty uchwał dotyczące :
1.   Rezygnacji z podzielników kosztów centralnego ogrzewania
2.   Rezygnacji z opłaty stałej za podgrzanie wody uzależnionej od powierzchni mieszkania
3.   Sprzedaży samochodu służbowego, którego zakup jak i użytkowanie generuje jedynie koszty
4.   Zobowiązania Zarządu do wypowiedzenia umowy z kancelarią prawną Lesław Barcew
5.   Zobowiązania Zarządu do zamieszczania na stronie internetowej spółdzielni wszystkich uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu  na  bieżąco
6.   Odwołania członków zarządu SM Chemik z funkcji, w przypadku nieudzielenia absolutorium
O tym, jakie uchwały zostaną podjęte, zależy od każdego z członków spółdzielni, który będzie uczestniczył  w Walnym Zgromadzeniu.
Jeśli nie chcesz, aby ktoś zdecydował za Ciebie, przyjdź na Walne Zgromadzenie.


Odnosząc się do nieprawdziwych informacji zawartych w ulotce Zarządu i Rady Nadzorczej rozesłanej do członków spółdzielni wraz z informacją o Walnym Zgromadzeniu:

1. Nieprawdą jest, iż nabycie prawa własności gruntów dotyczy tylko osób zainteresowanych wyodrębnieniem lokalu. Posiadanie prawa własności gruntu jest korzystne dla wszystkich mieszkańców SM Chemik, gdyż uniezależnia nas od wzrostu cen gruntów i eliminuje opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu. Gmina Police udziela już od 2006r. bardzo korzystnej bonifikaty na ten cel. Grupa Członków spółdzielni wniosła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu Zarządu SM Chemik na szkodę spółdzielni. Sprawa w toku.

2. Kuriozalna jest informacja Zarządu, iż nie ma on obowiązku informowania członków spółdzielni o zmianie regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania. W takim razie kim są dla Zarządu członkowie, współwłaściciele spółdzielni? Czy jesteśmy tylko poddanymi, którzy mają obowiązek płacić i nie wiedzieć za co płacimy?

3. Nieprawdą jest, iż prezes SM Chemik nie pełni żadnej funkcji w firmie Budmax. Do chwili obecnej ten Pan zasiada jako wiceprezes tej firmy, co można sprawdzić wchodząc na stronę internetową www.ktokogo.pl i wpisując imię i nazwisko prezesa SM Chemik, lub udając się do Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie i przeglądając dokumenty firmy Budmax, które są jawne. Nieprawdą jest, iż firma ta nie jest konkurencją dla SM Chemik dlatego, że jej siedziba nie mieści się w Policach.

4. Statut SM Chemik przez 3 lata nie był dostosowany do przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych co jest łamaniem praw członków spółdzielni, za co winę ponosi Rada Nadzorcza, Zarząd oraz radca prawny który świadczy obsługę prawną spółdzielni za nasze pieniądze i który nie wywiązuje się ze swych obowiązków.

5. Nieprawdą jest, iż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie nakazuje rozliczania funduszu remontowego w ramach danej nieruchomości.Art.41 tej ustawy jednoznacznie mówi iż: „Zarząd spółdzielni prowadzi dla każdej nieruchomości:
ewidencję i rozliczenie  przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4”

6. Zarząd odmawia udostępnienia dokumentów, które zgodnie z przepisami ma obowiązek udostępniać członkowi spółdzielni. Członek spółdzielni jest zmuszony występować do sądu, aby ten zobowiązał Zarząd do respektowania prawa w tej kwestii. Zarząd zaś, we współpracy z radcą prawnym pisze skargi i apelacje do sądu zamiast wydać żądane dokumenty członkowi spółdzielni.
Nieprawdą jest, iż dane osobowe umieszczone w nazwie firm  wykonujących remonty na rzecz spółdzielni są objęte ochroną danych osobowych. Pełna nazwa firmy wraz z danymi osobowymi, jest jawna i dostępna dla wszystkich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tymczasem Zarząd SM Chemik zamazuje na wydanych kopiach faktur za remonty informacje jawne i potwierdza taki dokument za zgodność z oryginałem.

7. Nieprawdą jest, iż dokumenty wymagane ustawowo np. uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu są sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej SM Chemik (tylko nieliczne uchwały są umieszczane na tej stronie).

8. Radca prawny świadczy obsługę prawną spółdzielni na podstawie umowy zlecenia i ma obowiązek dopilnowywania zgodności z prawem statutu spółdzielni jak i uchwał organów spółdzielni z czego się nie  wywiązuje.

9. Sprawa sądowa wytoczona prywatnie przez członków Zarządu SM Chemik, przeciwko Stanisławowi Mateji - członkowi spółdzielni, została przez tych państwa przegrana w Sądzie Okręgowym. Sąd orzekł, iż ci państwo nie wykazali  by ich dobra osobiste zostały naruszone, a poprzestali jedynie na gołosłownych twierdzeniach. Sąd orzekł również, iż „…organy spółdzielni mieszkaniowej jak Zarząd i Rada Nadzorcza zarządzając cudzym majątkiem powinny działać ze szczególną starannością i przejrzystością w swoich działaniach, gdyż nie zarządzają swoim majątkiem i wykonując te czynności liczyć się z krytyką członków spółdzielni…” Od tego wyroku państwo ci złożyli apelację. Rozprawa odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie na ul. Mickiewicza 163 w dniu 9 czerwca 2011    o godz.  9:10 sala nr 11 parter. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na rozprawę, sprawa jest jawna.

10. Wzrost zatrudnienia o trzy etaty jest nieuzasadniony, gdyż ustawowy obowiązek rozliczania kosztów i przychodów na nieruchomości nie wymaga zatrudnienia dodatkowych trzech osób. W zakładach Chemicznych Police dokonuje się redukcji zatrudnienia i żaden z pracowników nie kwestionuje przydzielenia mu większej ilości obowiązków.
   

W związku z powyższym apelujemy do każdego członka spółdzielni:
Przyjdź na Walne Zgromadzenie i korzystając ze swych ustawowych uprawnień, oceń pracę Zarządu SM Chemik udzielając bądź nie udzielając absolutorium członkom Zarządu a także głosując nad pozostałymi uchwałami dotyczącymi bardzo ważnych spraw wszystkich członków spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik zrzeszeni w Krajowym Związku Lokatorów i Spółdzielców
Oddział Terenowy w Policach tel. 605 578 616
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: Konrad w Czerwiec 07, 2011, 19:46:00
Czy członek SM, który nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu, może wydać pełnomocnictwo mieszkańcowi domostwa?
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: Maniek72 w Czerwiec 07, 2011, 20:00:23
Niestety nie. Reguluje to art.36 par.2 Prawa Spółdzielczego
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: sekator w Czerwiec 07, 2011, 20:35:41
Należy indywidualnie zachęcić jak najwięcej osób, z grona swoich znajomych, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. To daje najlepsze efekty.
Ustalenie poszczególnych części Walnego na godzinę 16.30 także jest moim zdaniem świadomym działaniem, w celu wykluczenia z obrad jak największej liczby młodych i pracujących członków spółdzielni. Dla osób pracujących w Szczecinie i dojeżdżajacych komunikacją miejską do Polic, to automatczne wyautowanie z podejmowania uchwał. Ciekawe komu zależy na ograniczeniu uczestnictwa spóldzielców w Walnym i dlaczego to robi ?
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: Schludny w Czerwiec 08, 2011, 14:00:45
Ja sie jeszcze dorzucę na kogo utrzymaniu jest "OCHRONA" która patroluje niby obszar naszej spóldzielni??
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: alicjaostrowska w Czerwiec 08, 2011, 16:48:02
Niestety, jak nie będzie dużej  frekwencji członków na Walnym Zebraniu, to  Zarząd  osiągnie  to  co  zechce. było to już widoczne na Zebraniach Członków Osiedli. Organy spółdzielni tj. Zarząd i Rada Nadzorcza osiągnęły to co chciały - nie znoszą jakiejkolwiek krytyki czy zmian. A komu ma w końcu służyć prawo i kto ma je przestrzegać ?
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: Maniek72 w Czerwiec 10, 2011, 08:50:30
Wczoraj byliśmy grupą kilku członków w siedzibie SM Chemik przeglądać dokumenty które Zarząd ma obowiązek udostępniać do wglądu przed Walnym. Okazało się że w wyłożonych dokumentach brakuje projektów uchwał wniesionych przez członków. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych(Art.8 z ind.3 ust.10) Zarząd ma obowiązek wykładać projekty uchwał do wglądu na 14 dni przed Walnym a każdy członek spółdzielni ma prawo je przejrzeć i ewentualnie wnieść do nich poprawki. Tymczasem Zarząd ukrywa projekty uchwał wniesione przez członków. Jest to po raz kolejny łamanie prawa.
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: sekator w Czerwiec 10, 2011, 10:46:59
Cytat: "Maniek72"
Zarząd ma obowiązek wykładać projekty uchwał do wglądu na 14 dni przed Walnym a każdy członek spółdzielni ma prawo je przejrzeć i ewentualnie wnieść do nich poprawki. Tymczasem Zarząd ukrywa projekty uchwał wniesione przez członków. Jest to po raz kolejny łamanie prawa.


To są nieodwracalne skutki funkcjonowania PRL, który zakodował ludziom, że na nic nie mają wpływu, mają siedzieć cicho na d....., bo władza ma zawsze rację. Członkowie spółdzielni nie tylko nie mają świadomości posiadania swoich praw, ale nawet nie starają się interesować kto i w jaki sposób zarządza dorobkiem ich życia. Moim zdaniem świadome społeczeństwo obywatelskie (takie jakie mają rozwinięte demokracje zachodnie) zaistnieje w naszym kraju dopiero za jakieś 50 lat.
Swoją drogą zastanawiający jest lęk obecnych władz spółdzielni, przed rzetelnym informowaniem spółdzielców, do czego są zobligowane przez prawo.
Czy rzeczywiście Zarząd ma tak wiele do ukrycia, że stosuje takie praktyki ? Jeżeli tak, to tym bardziej powinno to wzbudzić niepokój i czujność członków SM Chemik.
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: wol w Czerwiec 10, 2011, 11:14:27
Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik .....Mam pytanie kiedy to zebranie się odbędzie ?
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: sekator w Czerwiec 10, 2011, 11:29:19
Cytat: "wol"
Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik .....Mam pytanie kiedy to zebranie się odbędzie


Walne podzielone jest na cztery części:

I - Okulickiego, 26 Kwietnia, Przyjaźni, Roweckiego, Armii Krajowej 1 Maja -13 czerwca poniedziałek godz 16.30
II- Wróblewskiego, Siedlecka 14 czerwca, wtorek 16.30
III- Roweckiego 2-20 - 15 czerwca środa 16.30
III - Bankowa, Zamenhofa, Piaskowa 16 czerwca czwartek 16.30

Parter siedziby Spółdzielni przy Roweckiego 42.
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: alicjaostrowska w Czerwiec 10, 2011, 12:54:50
CZŁONKOWIE  SM "Chemik"  - OBUDŹMY SIĘ W KOŃCU,  BĄDŹMY OBECNI NA  WALNYM - ile jeszcze będa nami manipulować Zarząd i dotychczasowa  Rada Nadzorcza.  Wczorajsze zachowanie PANA Prezesa i  PANI Wiceprezes - to skandal - CZŁONKÓW  SPÓŁDZIELNI maja za nic, wręcz nas wyprosili z biura i to przed 17-tą (gdzie w czwartki pracują przeciez do godz. 17-tej). KTO TU KOMU ROBI ŁASKĘ ?
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: lupka w Czerwiec 10, 2011, 13:17:43
Cytat: "Schludny"
Ja sie jeszcze dorzucę na kogo utrzymaniu jest "OCHRONA" która patroluje niby obszar naszej spóldzielni??
Nooo na naszym  :<  Ale faktycznie ten numer z ochroną jest dobry, ciekawe jaki jest podział kasy?  ;D W końcu prawie 100 tyś rocznie.
To dobry tekst; Wczorajsze zachowanie PANA Prezesa i PANI Wiceprezes - to skandal - ............... KTO TU KOMU ROBI ..ASKĘ ?  :jupi:
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: Ciekawy w Czerwiec 10, 2011, 13:20:49
Taa.A jak dzwonisz że grupka pijanych łepków stoi pod klatką,piją i zakłócają porządek,leją pod mur to słyszysz że oni się tym nie zajmują,że tylko klatki wewnątrz są pod ich "ochroną".
A Straż Wiejska tylko do 22.00  heheheh
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: Ciekawy w Czerwiec 10, 2011, 13:22:18
Cytat: "Schludny"
na kogo utrzymaniu jest "OCHRONA" która patroluje niby obszar naszej spóldzielni??


Jak to na kogo,na naszym,członków spółdzielni.Choć tak naprawdę nie wiem po co......
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: DEtonator w Czerwiec 10, 2011, 16:43:41
Cytat: "alicjaostrowska"
Wczorajsze zachowanie PANA Prezesa i PANI Wiceprezes - to skandal - CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI maja za nic, wręcz nas wyprosili z biura i to przed 17-tą (gdzie w czwartki pracują przeciez do godz. 17-tej). KTO TU KOMU ROBI ŁASKĘ ?


Co się dziwić, takie nawyki pozostały tym ludziom z czasów komuny. Dobrze, że zdjęć nie robią i nie zawieszają przed wejściem tablicy z napisem: "Tych klientów nie obsługujemy".
Tytuł: Re: Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: gzzz w Czerwiec 10, 2011, 17:01:09
Cytat: "Maniek72"


1.   Rezygnacji z podzielników kosztów centralnego ogrzewaniaRozumiem reszte postulatow, ale ten moze mi ktos wytlumaczyc?
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: Maniek72 w Czerwiec 10, 2011, 17:29:58
To nie są postulaty lecz projekty uchwał. Jakie uchwały będą podjęte zależy tylko od obecnych na Walnym Członków spółdzielni. Jeśli chodzi o podzielniki to przytoczę pełną treść wraz uzasadnieniem do projektu złożonej przez Członków uchwały w tej sprawie:

WNIOSEK Nr 5/2011
Na podstawie Art. 8 z ind.3 ust 10 i 11 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27), my niżej podpisani Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach, wnosimy o zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i na podstawie Art. 8 z ind.3 ust 13 przygotowanie pod względem formalnym i przedłożenie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektu uchwały o następującej treści:
§1. Walne Zgromadzenie Członków SM CHEMIK w Policach zobowiązuje Radę Nadzorczą do zmiany przed sezonem grzewczym 2011/2012 „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali” w części dotyczącej rozliczania kosztów Centralnego Ogrzewania, poprzez rezygnację z podzielników kosztów i wprowadzenia rozliczania kosztów Centralnego Ogrzewania na podstawie wystawionych faktur na dany węzeł cieplny w uzależnieniu od powierzchni lokalu.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Uzasadnienie:
Podzielniki kosztów nie są przyrządami pomiarowymi, nie mierzą rzeczywistego zużycia ciepła. Mieszkańcy spółdzielni ponoszą wysokie koszty za obsługę podzielników wykonywaną przez firmę obcą (dokonywanie odczytów, wymiana baterii, rozliczenia kosztów, ekspertyzy). 50% ogólnych kosztów centralnego ogrzewania, stanowią koszty stałe niezależne od wskazań podzielników. Podzielniki kosztów zmuszają mieszkańców do oszczędzania zużycia ciepła w mieszkaniach podczas gdy grzejniki na klatkach schodowych grzeją pełną mocą. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów jest niesprawiedliwe gdyż dużą część kosztów z tego tytułu muszą ponosić osoby które aktywnie korzystają z centralnego ogrzewania podczas gdy większość mieszkańców w obawie przed wysokimi niedopłatami lub też z chęci uzyskania zwrotu, w ogóle nie odkręca zaworów kaloryferów, a w konsekwencji mieszkania są niedogrzane, zawilgocone, powstaje grzyb, brak też odpowiedniej wentylacji. Niedopłaty w przypadku korzystania z grzejników CO sięgają nawet kilku tysięcy złotych co skutecznie zniechęca mieszkańców do korzystania z grzejników centralnego ogrzewania. Budynki są ocieplone z zewnątrz, natomiast przy rozliczaniu powyższych kosztów nie bierze się pod uwagę przenikania ciepła pomiędzy mieszkaniami, w konsekwencji osoba ogrzewająca mieszkanie dogrzewa również sąsiada który w ogóle nie ogrzewa mieszkania.

Polecam przeczytać poniższy artykuł na temat podzielników kosztów CO:
http://www.wprost.pl/ar/?O=13006&pg=0
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: gzzz w Czerwiec 10, 2011, 19:01:22
Akurat sprawa u mnie wyglada zupelnie inaczej, nie wlaczam grzejnikow od 5 lat bo... nie ma takiej potrzeby mam zawsze 18-19 stopni i mi to calkowicie wystarczy. Czyli rozumiem ze teraz bede mial placic za kogos, kto grzeje bo lubi 25 stopni, a ja nadal nie bede zuzywal ciepla, jesli tak to ja dziekuje za takie uchwaly.
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: solar w Czerwiec 10, 2011, 21:34:47
Mam oszczędności na ogrzewaniu każdego roku i nie czuję się z powodu oszczędzania pokrzywdzony.
 Uważam że to uzasadnienie projektu uchwały jest demagogiczne i w kilku miejscach nawet nielogiczne.

Cytat: "Maniek72"
Uzasadnienie:
Podzielniki kosztów .................................... w ogóle nie ogrzewa mieszkania.

No bo jeżeli "Mieszkańcy spółdzielni ponoszą wysokie koszty........ ()  ......... rozliczenia kosztów, ekspertyzy"
Jakież to ekspertyzy są robione skoro brak jest ekspertyzy na temat:  "przy rozliczaniu powyższych kosztów nie bierze się pod uwagę przenikania ciepła pomiędzy mieszkaniami"  
Ktoś to przecież  zatwierdza.
Cytat: "Maniek72"
50% ogólnych kosztów centralnego ogrzewania, stanowią koszty stałe

Może tutaj zadać pytanie dlaczego aż 50% i szukać nowych rozwiązań. Jak będą dobre to inni sami przyjdą
Cytat: "Maniek72"
grzejniki na klatkach schodowych grzeją pełną mocą

Podobnie. Czy ktoś ze spółdzielni odpowiedzialny za ogrzewanie próbował zastosować regulację?
Cytat: "Maniek72"
brak też odpowiedniej wentylacji

W wielu opracowaniach wentylacja to klucz do komfortu mieszkalnego i oszczędności.
Cytat: "Maniek72"
Podzielniki kosztów zmuszają mieszkańców do oszczędzania zużycia ciepła

Jestem święcie przekonany, że jak nie będziemy zmuszeni, to większość będzie przecierała oczy ze zdumienia jak zobaczy koszty ogrzewania.

Doszły mnie słuchy że ten projekt może nawet przejść, bo nawet obecnemu zarządowi to nie przeszkadza.

_
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: KrP w Czerwiec 11, 2011, 09:24:51
Likwidacja podzielników to jakiś chory pomysł. Również nie grzeję w mieszkaniu bo nie ma takiej potrzeby. Jeśli pomysł Mańka przejdzie to chyba będę musiał się bezpośrednio do niego zgłaszać po kasę na zapłatę. Bo niby z jakiej racji mam płacić za ciepło, którego nie wykorzystywałem? A że to Mańka pomysł to nie pozostaje mu nic innego jak tylko płacić za innych.

Nie podoba Ci się to sobie bojler na gaz zamontuj, nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko wtedy, to byś dopiero płakał po zimie.
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: sekator w Czerwiec 11, 2011, 10:21:57
Dlatego należy uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, żeby głosować zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami i nie mieć później do nikogo pretensji. A sprawa podzielników to jedynie jeden z wielu problemów, który nas bezpośrednio dotyka, można powiedzieć wierzchołek góry lodowej. Nie pozwólcie decydować innym o swoim życiu i swom majątku. Po to mamy demokrację, żeby korzystać z przysługujących nam praw.
pozdrawiam sekator
Tytuł: [Police] Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik
Wiadomość wysłana przez: Maniek72 w Czerwiec 11, 2011, 11:58:23
Po to jest Walne Zgromadzenie aby każdy członek spółdzielni mógł oddać swój głos zgodnie ze swoim przekonaniem.